Podmínky rozvozu

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.qickbistro.cz nebo telefonické linky +420 602 229 000  a +420 547 229 000.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2016.

 

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno a blízké okolí: LERAM gastro s.r.o., se sídlem Nádražní 595/4, 602 00 Brno, IČO: 25507435, DIČ: CZ25507435, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 28224. Kontaktní údaje: info@quickbistro.cz

 

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.quickbistro.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

 

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Quick bistrem nebo s ním jinak jedná.

 

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Quick bistro nebo kupující.

 

 

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.quickbistro.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 602 229 000  a +420 547 229 000, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.quickbistro.cz) bude u Quick bistra uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Quick bistro nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Quick bistro si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Quick bistro si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany Quick bistra je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Quick bistro za přijatou, pokud Quick bistro nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Quick bistra ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Quick bistra. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Quick bistro oprávněno objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovně Quick bistra nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

 

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Quick bistru vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Quick bistro oprávněno tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400 Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Quick bistro povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je včetně obalu.

 

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Chèque Déjeuner) při předání, bezhotovostně platební kartou. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

 

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000 Kč nahlásit při objednávání. Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
Na stravenky Quick bistro nevrací.

 

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Quick bistro expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Quick bistru souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

 

5. Doba rozvozu:

Pro Brno a okolí

PO-PÁ: 9:30–18:00
SO-NE: 10:00–17:00

 Posádky zahajují rozvoz v čase od 10:30 

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0 Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

 

7. Místo pro osobní odběr
Quick bistro, Nádražní 595/4, 602 00 Brno

 

 

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (Quick bistro si vyhrazuje cca 10 – 20 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Quick bistro neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

Seznam zón:

1. zóna

Brno město, Staré Brno, Veveří,  Pisárky, Trnitá, Zábrdovice, Komárov, Štýřice.

Po–pá: 8:00–10:30 min. objednávka 200 Kč, 10:30–18:00 min. objednávka 250 Kč.

 

2. zóna

Královo pole, Sadová, Ponava, Husovice, Černá Pole, Lesná, Vinohrady, Komín, Horní a Dolní Heršpice, Kohoutovice, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Přízřenice, Žabovřesky, Komárov, Černovice, Židenice, Jundrov, Komín.

Po–pá: 8:00–10:30 min. objednávka 200 Kč, 10:30–18:00 min. objednávka 350 Kč.

 

3. zóna

Maloměřice, Obřany, Líšeň, Soběšice, Chrlice, Šlapanice, Tuřany, Slatina, Bosonohy, Žebětín, Bystrc, Kníničky, Brno-Ivanovice, Řečkovice, Mokrá Hora, Jehnice, Útěchov, Ořešín, Modřice, Medlánky, Holásky, Moravany.

Po–pá: 8:00–10:30 min. objednávka 200 Kč, 10:30–18:00 min. objednávka 450 Kč.

 

SONE platí minimální objednávky dle vybraných zón viz výše.

 

Doba dodání je max. 120 min. (dle dopravní situace).

 

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

 

1. E-shop http://www.quickbistro.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Quick bistro nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Quick bistro si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Quick bistro si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Quick bistro i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Quick bistru neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

 

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Quick bistro je oprávněno rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

 

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

 

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Quick bistru, co ještě vrátit může, a dá Quick bistru náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

6. Quick bistro odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

 

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Quick bistro.

 

8. Reklamaci vyřídí Quick bistro neprodleně. O průběhu reklamace Quick bistro kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

 

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovna je tato:
QUICK bistro, Nádražní 595/4, 602 00 Brno

 

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Quick bistro již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
odstranění vady dodáním nové věci
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny
odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí Quick bistru výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Quick bistru, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu Quick bistra, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

 

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li Quick bistro vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Quick bistro). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 

 

.

Položka byla přidána do košíku

Pokračovat
v objednávce
Přejít
k objednání
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace